APARTMENT INN BALTICUM

A&B Apartment Inn Balticum zīmola attīstību veic uzņēmumu grupas vadības komanda, kura jau realizēja vairākus nozīmīgākus projektus Latvijas nekūstamā īpašuma tirgū.

A&B APARTMENT INN BALTICUM zīmola attīstības koncepcija paredz pilnās juridisko dokumentu paketes sagatavošanu, kas, pēc nepieciešamības, var tikt pielāgota konkrētā Investora vajadzībām.
Šī projekta ietvaros A&B Apartment Inn Balticum piedāvā divus nekūstamā īpašuma objekta Rīgā, Smilšu ielā 16 apkalpošanas modeļus.

1. Modelis

Īpašnieks, iegādājoties dzīvokli Objektā, plāno izmitināties tajā pats.

2. Modelis

Īpašnieks, iegādājoties dzīvokli Objektā, plāno to izīrēt ilgstošām laika periodam.

Apartment Inn Balticum veiks īpašuma apkalpošanas pasākumu kopumu, tai skaitā pavadīšanu un apsaimniekošanas līgumu nosacījumu izpildes kontroli. Šī modeļa ietvaros Apartment Inn Balticum piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 • Apsardzes uzņēmumu piedāvājumu atlase, konsultācijas par apsardzes signalizācijas pieslēgšanu un līguma par apsardzes pakalpojumiem noslēgšanu;
 • Uzkopšanas pakalpojumu pasūtīšana un organizācija;
 • Juridiskā pavadīšana – konsultācijas apdrošināšanas jautājumos un apdrošināšanas un apsardzes līgumu slēgšanas jautājumos. Pēc nepieciešamības, īpašnieka interešu pārstāvība valsts organizācijās vai pārrunās ar citām juridiskām personām.

Tiek noslēgts apsaimniekošanas līgums un nekūstamā īpašuma pārvaldīšanas līgums, saskaņā ar kuriem uzņēmums Apartment Inn Balticum sniegs īpašniekam sekojošus pakalpojumus:

 • Nekūstamā īpašuma reklāma un potenciālo nomnieku piesaiste;
 • Pilna juridiskā pavadīšana, tai skaitā līgumu sagatavošana, īpašnieka interešu pārstāvēšana pārrunās ar fiziskām un juridiskām personām, strīdīgo jautājumu risināšana;
 • Potenciālo nomnieku meklēšana un pārrunas ar tiem;
 • Nomas līguma noslēgšana, ievērojot īpašnieka intereses;
 • Nomnieka līguma pienākumu izpildes kontrole, ka arī nekūstamā īpašuma korektas izmantošanas uzraudzība;
 • Nomas maksas un citu nolīgto maksājumu iekasēšana, savlaicīgas apmaksas kontrole;
 • Sekošana tam, lai nomnieki nedeklarētu savu dzīves vietu nekūstamā īpašumā (ja cits nav paredzēts līgumā);
 • Gadījumā, ja nomnieks nepilda līguma noteikumus, tūlītēja līguma izbeigšana un nomnieka izlikšana;
 • Parāda, soda sankciju un/vai zaudējumu atlīdzības piedziņa no nomnieka tiesas ceļā;
 • Nekūstamā īpašuma tehniskā apkalpošana, tai skaitā sīkie kārtējie remontdarbi;
 • Nekustāmā īpašuma izdevīgāka apdrošināšanas piedāvājuma izvēle un apdrošināšanas līguma noslēgšana;
 • Nekūstamā īpašuma apsardzes līguma noslēgšana, apsardzes signalizācijas ierīkošana;
 • Telpu profesionālās uzkopšanas pakalpojumu pasūtīšana;
 • Atskaišu kārtošana un iesniegšana.

Sadarbība ar Apartment Inn Balticum ir

 • Nekūstamā īpašuma profesionālā pārvaldīšana;
 • Nekūstamā īpašuma īpašnieka laika un spēka taupījums;
 • Objekta virzīšana nekūstamā īpašuma tirgū ar mērķi iegūt maksimālo peļņu;
 • Nomas maksas uzturēšana maksimāli augstā tirgus līmenī;
 • Nekūstamā īpašuma konkurētspējas paaugstināšana tirgū;
 • Pilns, profesionāls juridiskais atbalsts un pavadīšana;
 • Īpašuma saglabātības un pienācīgas izmantošanas uzraudzība, bojāšanas vai nepienācīgas lietošanas nepieļaušana;
 • Nekūstamā īpašuma ekspluatācijas izdevumu optimizācijas pasākumu izstrāde un ieviešana;
 • Atskaišu kārtošana;
 • un, gala rezultātā, maksimāli ērta īpašuma pārvaldīšana, īpašnieku laika un spēka ievērojams ietaupījums.
Interneta vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.
Uzzināt vairāk Piekrītu